European Law Moot Court Competition (ELMC)

European Law Moot Court Competition [ELMC] je tekmovanje pred simuliranim sodiščem, v katerem študenti pripravijo pisne vloge glede postavljenega problema s področja prava EU in predstavijo svoje argumente v ustnem postopku pred Sodiščem EU. Tekmovanje se izvaja vsako leto in poteka v dveh jezikih, v francoščini in angleščini.

Tekmovanje je sestavljeno iz treh stadijev:

  • pisni – v katerem je potrebno poslati vloge na postavljen primer do konca novembra;
  • ustni: najboljših 48 ekip, ki so izbrane na osnovi pisnih vlog, je povabljenih na regionalno tekmovanje, ki poteka februarja na štirih lokacijah po svetu. Na vsaki lokaciji je 12 ekip in samo ena ekipa iz vsake regije se uvrsti v tretji stadij tekmovanja;
  • tretji stadij tekmovanja poteka v Luksemburgu na Sodišču EU v začetku aprila pred sodniki Sodišča EU.

To tekmovanje je namenjeno učenju in spoznavanju ljudi z vsega sveta, ki jim je skupno zanimanje za pravo EU. Gre za eno redkih priložnosti, kjer boste imeli priložnost nastopati pred dejanskimi sodniki Sodišča EU ter vrhunskimi profesorji in odvetniki, ki že desetletja delajo na tem področju. Namen tekmovanja je, da se naučite soočanja s pravnim problemom, delati na njem kot ekipa, argumentirati in predstaviti pisno stališče in ga nato ustno zastopati pred strokovnjaki. Kar se od Vas zahteva v tem okviru, je zelo podobno delu, ki ga boste mnogi od Vas opravljali v resničnem pravnem poklicu. Zato je to odlična priložnost za pridobitev izkušenj.

Pravna fakulteta ponuja študentom, ki jih zanimata pravo EU in udeležba na tem uglednem tekmovanju ter imajo ustrezno znanje angleškega in/ali francoskega jezika pomoč pri pripravi na tekmovanje.

Matični spletni naslov tekmovanja: https://www.europeanlawmootcourt.eu/