Tekmovanje 2019/2020

Ekipo Pravne fakultete Univerze v Mariboru so sestavljali: Lina Lajlar, Aljaž Kralj, Aleksa Radovanović in Valentin Tratnik, pod mentorstvom doc. dr. Petre Weingerl in študenta Aljoše Polajžarja. Za pomoč pri pripravah se zahvaljujemo tudi doktorskemu študentu Mihaelu Pojbiču.

Primer je obravnaval tematiko različnih področij prava EU, ki so zadevale položaj posebne kulturne/verske manjšine s specifičnimi življenjskimi navadami oziroma običaji. Tekmovalci so iskali ravnovesje med varstvom živali in spoštovanjem kulturnih praks, ki so predvidevale posebno obliko zakola živali. Prav tako so se ukvarjali s pravno veljavnostjo predvidene direktive na temo harmonizacije časovnih pasov in premikov ure (poletni, zimski čas) in določenimi davčno-pravnimi vidiki.

Pisna faza Tekmovanja je potekala od 1. septembra 2019 do 25. novembra 2019. Ustna faza pa med 6. in 9. februarjem (Regionalni finale v Lizboni na Universidade de Lisboa).

Ekipa se je na podlagi pisnih izdelkov uvrstila med 48 najboljših ekip in s tem na regionalni finale, ki je potekal na Portugalskem (Lizbona).

Dokumenti: