Tekmovanja Model United Nations

Model United Nations (MUN) ni posamezno tekmovanje. Gre za skupno ime, ki se nanaša vrsto tekmovanj. Ta različni organizatorji izvajajo tekom celega leta, po celem svetu. Tekmovanja potekajo tako, da se simulirajo različni odbori in telesa Organizacije združenih narodov (UN) oziroma drugih mednarodnih organizacij (Evropske unije, Svetovne trgovinske organizacije, Stalnega arbitražnega sodišča in podobno). Nato se po pravilih postopka, ki veljajo za posamezen odbor mednarodne organizacije, obravnavajo pereče teme, ki pestijo mednarodno skupnost.

Vsak delegat predstavlja po eno državo članico posameznega odbora, debata pa v celoti poteka v angleškem jeziku, kar pripomore ne le h krepitvi retoričnih in pogajalskih sposobnosti, ampak tudi bogatenju besedišča. Delegati morajo dobro preučiti stališča zastopane države glede obravnavane teme, prav tako pa na lastni koži spoznajo, kako na mednarodnem parketu poteka sprejemanje resolucij, sodb in drugih dokumentov. Za študente prava so tekmovanja zanimiva predvsem v smislu pridobivanja praktičnega znanja, povezanega z mednarodnim javnim pravom. Vendar zasnova tekmovanj dopušča tudi poglabljanje v drugačno pravno problematiko, če študenti tekmujejo v ustreznem odboru. Ali vas zanima kazensko pravo? Pridružite se simulaciji Komisije ZN za preprečevanje kriminala in kazensko pravo (CCPCJ). Bi s kolegi raje razpravljali o človekovih pravicah? Pridružite se simulaciji Odbora ZN za človekove pravice.

Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru so tekmovali in zmagovali že na mnogih MUN tekmovanjih doma in po svetu. Tradicionalno se vsako leto udeležimo mednarodnega tekmovanja MUNLawS v Ljubljani, v preteklosti pa smo se na primer udeležili tudi tekmovanja PSUTMUN v Jordaniji in PolMUN na Poljskem. Navajamo nekaj bližnjih večjih tekmovanj, ki jih želimo obiskati v naslednjih letih:

  • MEDMUN, Menton (Francija)
  • BIMUN, Beograd (Srbija)
  • VIMUN, Dunaj (Avstrija)
  • EuroMUN, Maastricht (Nizozemska)
  • GöMUN, Göttingen (Nemčija)

Ključne informacije:

Kako dolgo trajajo priprave na tekmovanje MUN?

Intenziteta priprav je odvisna od posameznega tekmovanja, odbora in predvsem izkušenosti tekmovalca. Novi tekmovalci lahko pričakujejo, da bodo potrebovali mesec do dveh mesecev intenzivnih priprav.

Kako dolgo traja ustni del tekmovanja?

Ustni del tekmovanja je tipično zelo dinamičen in napet. Praviloma traja tri do štiri dni, od jutra do večera. V tujini organizatorji radi dodajo še kakšen dan, ki je namenjen ogledu lokalnih znamenitosti.

Ali je treba sestaviti tudi pisni izdelek?

Vsak delegat mora pripraviti pisni izdelek, v katerem predstavi stališče svoje države o določeni tematiki – t.i. »position paper«. Vendar pa ti pisni izdelki praviloma niso zelo obsežni. Navadno organizatorji tekmovanja študente omejijo na eno ali dve strani A4. Težišče tekmovanja torej ni na pripravi pisnih izdelkov, temveč na ustni debati in zastopanju interesov študentu dodeljene države na način, da bodo ti prišli do izraza v (potencialno) sprejeti resoluciji.

Ali gre za ekipno tekmovanje?

Tekmovanje je naravnano izrazito individualno. Vsak študent dobi svojo državo, ki jo zastopa sam. Tako se lahko zgodi, da v istem odboru nastopajo študenti iste fakultete (delegacije), ki zastopajo države z nasprotujočimi si interesi (npr. ZDA in Iran). Vendarle pa organizatorji praviloma cenijo dobro pripravljene skupine tekmovalcev iz določene univerze. Tako lahko posamezni fakulteti (delegaciji) podelijo tudi skupinsko nagrado, če se vsi posamezniki iz skupine na tekmovanju še posebej izkažejo.

Kako je s podeljevanjem nagrad?

Nagrade se podelijo za vsak posamezen odbor (npr. ločeno za skupino študentov, ki tekmujejo v Odboru ZN za človekove pravice, kot tudi za skupino študentov, ki tekmujejo v Varnostnem svetu ZN). Najboljšemu študentu v odboru je podeljen prestižni naziv »Best Delegate«, drugemu najboljšemu pa »Outstanding Delegate«. Na nekaterih tekmovanjih so nagrajeni tudi drugi študenti, ki so se posebej izkazali (npr. podelitev nagrade »honourable mention«). Fakulteta oz. skupina študentov, ki si prisluži največje število individualnih nagrad, pa lahko prejme tudi nagrado »Best Delegation«.

Simulacije političnih odborov mednarodnih organizacij me ne zanimajo preveč. Ali naj se klub temu pridružim tekmovanju MUN?

Študenti, ki jih zanima mednarodno javno pravo, bodo v tekmovanjih MUN vsekakor lahko našli svoje mesto. Tudi če jih ne zanima simulacija debat v takšnih ali drugačnih odborih se lahko pridružijo tistim tekmovanjem, kjer se simulirajo tudi postopki pred sodišči. Praviloma gre za simulacije pred Meddržavnim sodiščem (ICJ), Stalnim arbitražnim sodiščem (PCA) Mednarodnim tribunalom za pomorsko mednarodno pravo (ITLOS) itd. V takšnih simulacijah se lahko študenti preizkusijo v vlogah sodnika ali zastopnika tožeče oziroma tožene stranke. Tako se lahko tekmovanja MUN precej približajo tekmovanjem »Moot court«.

Tekmovanje MUN Law Slovenia (MUNLawS)

MUNLawS je mednarodno tekmovanje v okviru Model United Nations (MUN) konferenc, ki od 2013 vsako jesen poteka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Na tekmovanjih MUN se po pravilih postopka, ki veljajo za posamezen odbor mednarodne organizacije, obravnavajo pereče teme, ki pestijo mednarodno skupnost. Vsak delegat predstavlja po eno državo članico posameznega odbora, debata pa v celoti poteka v angleškem jeziku, kar pripomore ne le h krepitvi retoričnih in pogajalskih sposobnosti, ampak tudi bogatenju besedišča. Od leta 2013 se je konference MUNLawS udeležilo več kot 500 udeležencev iz 30 držav in 4 kontinentov.

Delegacija pravne fakultete Univerze v Mariboru na tekmovanju nastopa vse od leta 2016. V tem času si je fakulteta štirikrat priborila nagrado »Best University Delegation«. Študenti so nastopali v šestih različnih odporih (Security Council, CCPCJ, NATO, Human Rights Council, PCA, ICJ) in si priborili štiri nagrade »Best University Delegate«, tri nagrade »Outstanding University Delegate« in tri nagrade »Honourable Mention«.