MUNLawS 2017

Pod mentorstvom asist. Jana Stajnka so Anamarie Potrč (delegatka Brazilije), Andrej Bitrakov (delegat Madžarske) ter Erasmus+ študent Alessandro Mirabelli (delegat Savdske Arabije) nastopali v Svetu za človekove pravice ZN (»Human Rigths Council«), v katerem so tekmovalci razpravljali o vplivu podnebnih sprememb na zagotavljanje človekovih pravic ter pravicah skupnosti LGBT. Tea Žgank pa je prevzela vlogo sodnice pri Meddržavnem sodišču OZN (»Internationa Court of Justice«), kjer so tekmovalci obravnavali primer »Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)«.

Ustni del tekmovanja je potekal na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer od 20. do 22. oktobra 2017. Priprave na tekmovanje, vključno s pripravljanjem pisnih izdelkov, pa so potekale od avgusta do oktobra.

Tekmovalka Anamarie Potrč si je prislužila naziv Best University Delegate v okviru Sveta za človekove pravice ZN.