Pričetek tekmovanja Jessup v študijskem letu 2022/2023

V sredini septembra so na uradni spletni strani tekmovanja Jessup, ILSA.org, objavili nov primer, ki je naznanil uradni pričetek letošnjega tekmovanja iz mednarodnega javnega prava. Primer z naslovom Case concerning The Clarent Belt opisuje dogajanje na polotoku Gais pred pričetkom spora med Kraljevino Aglovale in državo Ragnell pred Meddržavnim sodiščem v Haagu. Tekmovalci morajo skladno…

Uspešen zaključek tekmovanja Jessup 2020/2021

Zaključilo se je tekomovanje Jessup Moot Court Competition 2021. Ekipa študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sestavi: Nina Berglez, Ilona Osrajnik, Živa Šuta in Eva Žagar pod mentorstvom Leona Brulca, Admirja Muratovića, doc. dr. Petre Weingerl in red. prof. dr. Matjaža Tratnika je bila tudi v letošnjem letu zelo uspešna. Na svetovnem delu tekmovanja je ekipa (Global Rounds) Pravne fakultete Univerze v Mariboru med…