Pričetek tekmovanja Jessup v študijskem letu 2022/2023

V sredini septembra so na uradni spletni strani tekmovanja Jessup, ILSA.org, objavili nov primer, ki je naznanil uradni pričetek letošnjega tekmovanja iz mednarodnega javnega prava. Primer z naslovom Case concerning The Clarent Belt opisuje dogajanje na polotoku Gais pred pričetkom spora med Kraljevino Aglovale in državo Ragnell pred Meddržavnim sodiščem v Haagu. Tekmovalci morajo skladno…