Ekipa 2022/2023

Lejla Veladžić

Lejla Veladžić je študentka 1. letnika magistrskega študijskega programa pravo. Je podpredsednica ELSA Maribor za karierni razvoj. Prav tako je tekom študija redno sodelovala pri pisanju člankov za študentski časopis Pravne fakultete Iustro Iure, lani pa je bila tudi pomočnica urednice in tako pripomogla k ustvarjanju njegove podobe. Do sedaj se je udeleževala mednarodnih tekmovanj MunLawS v Ljubljani, kjer je ekipno dosegla nagrado “Best University Delegation” prav tako pa se je letos preizkusila na tekmovanju v Beogradu v okviru BIMUN-a. Rada se udeležuje dodatnih izobraževanj in predavanj z gostujočimi profesorji ter se preizkuša pri učenju tujih jezikov. Letošnjega tekmovanja se je udeležila z namenom poglobitve v pravo Evropske unije in pridobitve veščin javnega nastopanja v angleškem jeziku.

Matej Makoter Rožmarin

Matej Makoter Rožmarin je študent 2. letnika magistrskega študijskega programa Pravo na PFUM. Letos zaseda funkcijo koordinatorja tutorjev. Pred tem je bil tudi tutor študent. Je član Študentskega sveta Pravne fakultete in Študentskega sveta Univerze v Mariboru. Septembra se je udeležil projekta ANETREC v Severni Makedoniji. Doslej je trikrat sodeloval na tekmovanju Študentska pravda. Na navedenem tekmovanju je ekipa, katere del je bil, dvakrat prejela naziv najboljše spisane tožbe, pri čemer je enkrat bil v zmagovalni ekipi, drugič pa v drugo uvrščeni ekipi. Sodeloval je tudi na tekmovanju iz Mediacije. Na tekmovanje ELMC se je prijavil, saj se želi preizkusiti še v mednarodnih moot court tekmovanjih.

Jakob Hauptman

Jakob Hauptman je študent 3. letnika dodiplomskega študija programa pravo. V okviru izobraževanja na Pravni fakulteti se je udeležil več konferenc iz različnih pravnih področij. Sodeloval je na poletni šoli ANTEREC, katere se je udeležil s povabilom organizatorja kot pisec enega izmed najboljših esejev na temo Zahodnega Balkana in Evropske Unije. Do sedaj je tekmoval na mednarodnem tekmovanju MUNLawS v Ljubljani in BIMUN v Beogradu, kjer si je priboril zmago in nagrado “Best delegate”. Pravo Evropske Unije ga je zanimalo že pred začetkom študija, letos pa se je ravno zaradi velikega zanimanja za to področje prijavil na tekmovanje European Law Moot Court.

Asja Lešnik

Asja Lešnik je študentka 1. letnika magistrskega študijskega programa pravo. Je prodekanica za študentska vprašanja, pred tem je bila aktivna članica Študentskega sveta Pravne fakultete in Študentskega sveta Univerze v Mariboru. Letos že drugo leto opravlja funkcijo tutorke. Je članica Senata PF in del ekipe za odnose z javnostjo ŠSUM. Redno se udeležuje in pomaga pri organizaciji različnih projektov na Pravni fakulteti ter na Univerzi v Mariboru. Julija 2022 se je udeležila European Law and Economics Summer School (ELESS 2022) v Iki na Hrvaškem. Tekom študija se je udeležila tekmovanja iz mediacije. Letos se z namenom pridobiti novega znanja in izkušenj udeležuje tekmovanja European Law Moot Court.