Ekipa 2022/2023

Primer tekmovanja Jessup 2023 z naslovom Case concerning The Clarent Belt opisuje dogajanje na polotoku Gais. Med Kraljevino Aglovale in državo Ragnell se je po dolgoletnem sožitju na polotoku vnel spor, pri katerem se porajajo vprašanja mednarodnega javnega prava. Državi se po propadlih poskusih sporazumne rešitve spora obrneta na Meddržavno sodišče v Haagu glede razlage mirovnega sporazuma, domnevno nezakonite okupacije ozemlja in vojaškega napada s smrtnimi žrtvami, enostranskih ekonomskih sankcij zoper državo Ragnell in njene državljane ter pravnih posledic nepravilnega odstranjevanja plastičnih odpadkov v okolje.

Pravno fakulteto v Mariboru bodo na letošnjem tekmovanju zastopali študentje: Patricija Glavica, Andrej Stanišić in Vita Višič. V prihodnjih mesecih bodo pod mentorstvom Leona Brulca, Žive Šuta, doc. dr. Petre Weingerl in red. prof. dr. Matjaža Tratnika pripravljali pisne izdelke ter se po oddaji teh urili v ustnem nastopanju in zagovarjanju svojih argumentov v obliki simulacije pred Meddržavnim sodiščem v Haagu.

Andrej Stanišić

Andrej Stanišić je študent 2. letnika magistrskega študijskega programa pravo. Do sedaj je že imel kar nekaj izkušenj s tekmovanji. Sodeloval je na mednarodnem tekmovanju iz mednarodnega investicijskega prava FDI Moot kjer je z ekipo dosegel uvrstitev na seznam “Best Teams”.  Prav tako se je udeležil vseslovenskega tekmovanja študentov prava Študentske pravde na kateri je z ekipo dosegel prvo mesto in nagrado za “najboljšo tožbo”. Že dvakrat se je udeležil tudi tekmovanja iz mediacije. Ob tekmovanjih je tudi aktiven v Študentskem svetu PF UM, kot član Komisije za študijske zadeve in član Knjižničnega odbora PF UM. Prav tako je na UM član Disciplinskega sodišča II. stopnje. Poleg tega je že drugo leto tutor za predmete Mednarodno zasebno pravo, Upravno pravo in Javno upravo. V zadnjem letniku študija se je zaradi zanimanja za mednarodno javno pravo odločil tudi preizkusiti na mednarodnem tekmovanju Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition.

Patricija Glavica

Patricija Glavica je študentka 2. letnika magistrskega študija programa pravo. Do sedaj je sodelovala na mednarodnem tekmovanju FDI MOOT na katerem je bila z ekipo uvrščena na seznam »Best Teams«. Prav tako se je v letu 2022 udeležila tekmovanja Študentska pravda na katerem je z ekipo zmagala in dobila nagrado za najboljšo govorko. Udeležila se je tudi tekmovanja Mediacija in osvojila nagrado za najboljšo delavko. Patricija je že nekaj let aktivna članica Študentskega sveta PF UM, kjer pomaga pri organiziranju različnih projektov, med drugim je tudi urednica študentske revije Iusto Iure. Poleg tega je tudi članica Knjižničnega odbora PF UM in aktivna članica ter podpredsednica društva Pravo za vse. Letos se je iz zanimanja za mednarodno javno pravo in zaradi preteklega uspešnega dela z sodelujočimi mentorji odločila preizkusiti na tekmovanju Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.

Vita Višič

Vita Višič je študentka 3. letnika dodiplomskega študija Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Je članica Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Mariboru in v študijskem letu 2022⁄2023 opravlja funkcijo tutorke za Družinsko in Dedno pravo ter Gospodarsko pogodbeno pravo. Sodeluje pri organiziranju projektov Študentskega sveta. Udeležila se je tudi tekmovanja iz mediacije. Letos je del ekipe, ki bo predstavljala Pravno fakulteto UM na tekmovanju Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.