Tekmovanje 2016/2017

Ekipo PF UM so sestavljali: Tim Mijailović, Aljoša Polajžar, Špela Stanec. Mentorji, ki so ekipi pomagali, so bili študentka Lina Burkelc Juras ter profesorji dr. Aleš Ferčič, dr. Rajko Knez, dr. Janja Hojnik. Tekom priprav sta ekipi pomagali tudi doc. dr. Vita Jagrič z EPF UM ter prof. dr. Tatjana Jovanić s PF iz Beograda, ki je bila oktobra 2016 gostujoča predavateljica na PF UM.

Primer je zadeval tematiko vzpostavitve Evropske bančne unije. Tekmovalci so se ukvarjali s pristojnostmi in ustreznostjo uporabljenih pravnih podlag EU v okviru dveh stebrov bančne unije (Enotnega mehanizma nadzora (SSM) in Enotnega odbora za reševanje (SRB)). Prav tako se je obravnavalo razmerje med nacionalno in Evropsko centralno banko (ECB) ter vprašanje dopustnosti (oziroma obstoja) monetarnega financiranja s strani nacionalne centralne banke.

Pisna faza tekmovanja je potekala od 1. septembra 2016 do 1. decembra 2016. Ustna faza pa od 23. do 26. februarja 2017 (regionalni finale v Gothenburgu na Švedskem).

Ekipa se je na podlagi pisnih izdelkov uvrstila med 48 najboljših ekip in s tem na regionalni finale, ki je potekal v Gothenburgu na Švedskem.

Dokumenti: