FDI Arbitration Moot 2021

Kaj je značilno za Foreign Direct Investment Arbitration Moot? Ali gre za arbitražo – tako kot Vis? Vključuje mednarodno javno pravo – tako kot Jessup? Medtem ko se strinjamo, da FDI Moot združuje nekatere značilnosti teh priznanih tekmovanj, FDI Moot uvaja tudi druge vidike mednarodnega in gospodarskega prava, kot so pravna vprašanja mednarodnih investicij, korporacijskega prava, licenciranja, varstva okolja, konkurenčnega prava, IP, odškodnin,…

Tekmovanje FDI vsako leto poteka približno devet mesecev v dveh fazah- prva temelji na raziskovanju tematike in pisanju memorials za tožečo in toženo stranko, ki jih je potrebno oddati septembra, medtem ko ustna faza poteka konec oktobra in v začetku novembra pred enim izmed svetovnih centrov za reševanje investicijskih sporov v Seulu. Poleg tega se vsako leto izvedejo tudi regionalni ali nacionalni boji (Afrika, Azija, Pacifik, Južna Azija, Kitajska, Vietnam, …), in sicer v juliju in avgustu, konec septembra in oktobra pa se izvede tudi več premoot-ov, na katerih se lahko skupine preizkusijo v svojem argumentiranju raziskanih tem. Ekipe tekmujejo pod vzdevki, da se izognejo pristranskosti v korist (ali proti) znanim univerzam.

Uradna spletna stran: https://fdimoot.org/

Pisni del se je uradno pričel 1.2.2021 z objavo fiktivnega primera. V naslednjih mesecih  je ekipa raziskovala posamezne tematske sklope ter ob vodstvu in usmeritvah mentorjev oblikovala in dopolnjevala pravne argumente v obliki tožbe za tožnika in kot odgovora nanjo za toženca. V sredini septembra je sledila oddaja pisnih izdelkov. Tokratni primer je obsegal problematiko pristojnosti ICSID Tribunala, pravice amicus curiae do sodelovanja v postopku, kršitve fair and equitable treatment standarda in odškodninskega zahtevka.

Pravna vprašanja:

  • Ali ima ICSID Tribunal, ki odloča o sporih med tujim investitorjem in državo, pristojnost odločati o zadevi, v kateri je tožnik (Claimant) state-owned enterprise, ki ne sodi v definicijo investitorja?
  • Ali lahko ICSID Tribunal sprejme pisni prispevek Consortium of Bonooru Foreign Investors in External Advisors to the Committee on Reform of Public Utilities kot amicus curiae (prijatelji sodišča) in katere predpostavke morajo ti izpolnjevati?
  • Ali je država s svojimi ravnanji kršila fair and equitable treatment standard, ki je zagotovljen s pogodbo med investitorjem in državo?
  • Kateri odškodninski standard mora Tribunal upoštevati pri določanju odškodnine v primeru kršitve fair and equitable treatment standarda– market value ali fair market value standard?

 

Pravno fakulteto Univerze v Mariboru je zastopala ekipa v naslednji sestavi študentov: Živa Šuta, Patricija Glavica, Špela Beranič in Andrej Stanišič, pod mentorstvom Leona Brulca in prof. dr. Matjaža Tratnika. Priprave na ustni del tekmovanja so tekmovalci pričeli po oddaji pisnih izdelkov. Ekipa se je pred uradnim pričetkom ustnega dela FDI tekmovanja udeležila dveh pre-mootov. Zaradi Covid-19 ukrepov so se vsa ustna tekmovanja izvedla preko spletne platforme Zoom. Pre-moot, ki ga je organizirala fakulteta iz Varšave, je potekal v začetku oktobra.  Naša ekipa tekmovala proti ekipam iz Poljske, Indonezije in Kitajske, proti vsaki ekipi enkrat kot tožnik in dvakrat kot toženec. Na drugem pre-mootu, organiziranem s strani fakultete v Pragi, pa je naša ekipa tekmovala dvakrat kot tožnik in enkrat kot toženec. Pomerili so se proti univerzam iz Češke, Rusije in Indonezije. Vsako posamezno tekmo so ocenjevali trije arbitri, pravniki iz različnih delov sveta.

28.10.2021 se je uradno pričel še ustni del FDI tekmovanja. Sledili so štirje dnevi tekem (dvakrat kot tožnik in dvakrat kot toženec), kjer so si ekipe prizadevale doseči čim boljše rezultate za uvrstitev v naslednji krog (32 najboljših ekip). Naša ekipa je tekmovala proti ekipam iz Poljske (Jagiellonian University), Mehike (Universidad Panamericana Guadalajara), Rusije (MGIMO University) in Indije (National Law University, Delhi). Ekipi se je uspelo uvrstiti med 32 najboljših ekip na svetu (ustni del), kar pomeni, da so 1.11.2021 zastopale fakulteto še na Elimination Round proti ekipi iz Indije (Gujarat National Law University).

 

Rezultat:

Ekipa PF UM je na svetovnem delu tekmovanja (Global Rounds) (pisni in ustni del)  izmed  nekaj več kot 150 ekip zasedla skupno 36. mesto in se s tem uvrstila med najboljše ekipe tekmovanja (Best Teams 2021).