Izbirni postopek

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru se vsakoletno poslužuje enotnega, transparentnega in poštenega izbirnega postopka tekmovalcev za posamezna mednarodna tekmovanja. Po zaključeni vsakoletni sezoni tekmovanj se praviloma v mesecu maju najprej izvede javna predstavitev tekmovanj, na katero so vabljeni vsi študentje Pravne fakultete UM. Na dogodku mentorji in bivši tekmovalci podajo relevantne informacije o vsakem tekmovanju, ki so študentom v pomoč pri odločitvi.

Po opravljenih predstavitvah se odpre enotni obrazec za prijavo študentov na pravna tekmovanja. Po izteku roka za prijave mentorji (vsakega izmed tekmovanj) izberejo ekipo najboljših izmed prijavljenih študentov, ki bodo v prihajajočem študijskem letu zastopali Pravno fakulteto UM na posameznem tekmovanju. Praviloma ekipe obsegajo od 3 do 5 članov študentov tekmovalcev, pod vodstvom mentorja (oziroma mentorjev), ki ekipo vodijo oziroma ji v okviru pravil vsakega tekmovanja nudijo strokovno podporo.