MUNLawS 2019

Pod mentorstvom asist. Jana Stajnka sta Petra Zupančič (delegatka Francije) in Erasmus+ študentka Elisa Silli (delegatka Nizozemske) nastopali v odboru NATO (»North Atlantic Treaty Organisation«), v katerem so tekmovalci razpravljali o prisotnosti zveze NATO v Mediteranu ter o odnosih med zvezo NATO in Kitajsko. Ema Turnšek (delegatka Mehika) ter Erasmus+ študentka Justyna Niezgoda (delegatka Francije) pa sta sodelovali v odboru CCPCJ (»United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice«), kjer se je diskusija osredinila na preprečevanje kriminala, terorizem ter Agendo 2030.

Ustni del tekmovanja je potekal na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer od 12. do 14. novembra 2019. Priprave na tekmovanje, vključno s pripravljanjem pisnih izdelkov, pa so potekale od septembra do novembra.

Tekmovalke Petra Zupančič, Ema Turnšek, Elisa Silli in Justyna Niezgoda so Pravni fakulteti Univerze v Mariboru priborile prestižen naziv Best University Delegation.

Tekmovalka Petra Zupančič si je prislužila naziv Outstanding University Delegate v okviru odbora NATO, Ema Turnšek pa naziv Outstanding University Delegate v okviru odbora CCPCJ (United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice).