Študentska tekmovanja

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru zaznavamo vse večji interes za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih. Gre za velika in prestižna ekipna tekmovanja, na katerih letno sodeluje tudi več kot 500 različnih pravnih fakultet iz praktično vseh držav sveta. Študenti z udeležbo na tekmovanjih pridobijo številne veščine in znanja, ki jim ob vstopu na poklicno pot pridejo še kako prav. Študenti tekmujejo pod vodstvom izkušenih mentorjev, rezultati dobrega dela pa se kažejo v številnih uspehih in osvojenih nagradah.

Udeležba na mednarodnem tekmovanju študentom prinaša dodatne izkušnje, izpopolnitev retoričnih sposobnosti in pravne argumentacije, nove stike in poznanstva, izpopolnitev znanja tujih jezikov, predvsem pa jim omogoči, da se v praksi preizkusijo v animaciji realnih arbitražnih, sodnih in drugih postopkov. Udeležba na tekmovanjih tekmovalcem bistveno izboljša možnosti za zaposlitev in pripomore k večji prepoznavnosti Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Na podlagi sodelovanja med ekipami različnih fakultet se vzpostavljajo različni stiki in vezi, ki so še kako pomembni za mednarodno sodelovanje med različnimi pravnimi fakultetami in za poklicno in poslovno sodelovanje študentov, ki stopajo na trg dela.

Ekipe Pravne fakultete Univerze v Mariboru na tekmovanjih sodelujejo pod mentorstvi asistentov in visokošolskih učiteljev fakultete in dosegajo zelo dobre rezultate. Vsako leto se na fakulteti izvede enotni prijavni izbirni postopek, v okviru katerega lahko študentje izrazijo interes za sodelovanje pri posameznem mednarodnem tekmovanju. Glede na izkazan interes mentorji izberejo mednarodna tekmovanja, ki se bodo izvajala v posameznem študijskem letu in na podlagi izbirnega postopka določijo člane ekip, ki bodo tekmovale v imenu Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Študentje Pravne fakultete Univerze v Mariboru tradicionalno tekmujejo na naslednjih tekmovanjih: Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, The European Law Moot Court Competition, tekmovanja Model United Nations. Občasno pa se udeležujejo tudi drugih mednarodnih ekipnih tekmovanj. Med drugim so sodelovali na Sports Law Arbitration Moot in na Foreign Direct Investment International Arbitration Moot. Od študijskega leta 2015/2016 pa je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru organizirano tudi vseslovensko tekmovanje študentov iz znanja civilnega procesnega in materialnega prava – Študentska pravda.