MUNLawS 2020

Pod mentorstvom asist. Jana Stajnka in asist. Aljoše Polajžarja so Maruša Mujdrica (delegatka Avstrije), Lejla Veladžić (delegatka Združenega kraljestva) in Pina Hrovat (delegatka Češke) nastopali v Svetu za človekove pravbice ZN (»Human Rights Council«), v katerem so tekmovalci razpravljali o vplivu COVID-19 na človekove pravice. Erasmus+ študent Eko Doedel pa je sodeloval v Varnostnem svetu ZN (»Security Council)«, kjer je zastopal interese Francije. Diskusija v Varnostnem svetu se je osredinila na razmere v Gorskem Karabahu ter konfliktu med Armenijo in Azerbajdžanom.

Ustni del tekmovanja je zaradi ukrepov za zajezitev epidemije potekal online, in sicer od 12. do 15. novembra 2020. Priprave na tekmovanje, vključno s pripravljanjem pisnih izdelkov, pa so potekale od septembra do novembra.

Tekmovalci Eko Doedel, Maruša Mujdrica, Lejla Veladžić in Pina Hrovat so Pravni fakulteti Univerze v Mariboru priborili prestižen naziv Best University Delegation.

Tekmovalec Eko Doedel, si je prislužil naziv Best University Delegate v okviru Varnostnega sveta ZN. Tudi Maruša Mujdrica si je zaradi odličnega nastopa prislužila naziv Outstanding University Delegate v okviru Sveta za človekove pravice ZN (Human Rights Council).