Tekmovanje 2020/2021

Pisni del se je letos uradno pričel 11.9.2020 z objavo fiktivnega primera. V naslednjih 4 mesecih je ekipa raziskovala posamezne tematske sklope ter ob vodstvu in usmeritvah mentorjev oblikovala in dopolnjevala pravne argumente v obliki tožbe za tožnika in kot odgovora nanjo za toženca. V začetku januarja pa je sledila oddaja pisnih izdelkov.

Tokratni primer je obsegal problematiko zaprtja državnih mej v času pandemije, vprašanja podelitve diplomatskega azila, pristojnosti Meddržavnega sodišča za obravnavanje nasprotnega zahtevka in odgovornosti države za sestrelitev letala.

Pravna vprašanja primera:

  • Ali je Ranovstayo s tem, ko je zaprlo meje in prepovedalo letalski promet z Aprepluyo v času pandemije J-VID-18 preseglo suverene pravice držav glede odločanja o javnem zdravju in nezakonito poseglo v posameznikovo svobodo gibanja?
  • Ali je Ranovstayo kršilo mednarodno pravo s podelitvijo začasne zaščite in presojanjem prošnje za diplomatski azil raziskovalki cepiva proti J-VID-18, ki je razkrila pojav virusa v laboratoriju?
  • Ali je Meddržavno sodišče v Haagu pristojno odločati o nasprotnem zahtevku Ranovstayja, kljub Aprepluyjinem pridržku, ki izključuje pristojnost sodišča glede sporov, ki zadevajo Aprepluyjine vojaške dejavnosti in zadev, ki so po svoji naravi v notranji pristojnosti države, kot to določa Aprepluya?
  • V kolikor je Meddržavno sodišče v Haagu pristojno odločati o nasprotnem zahtevku Ranovstayja, ali je Aprepluya s sestrelitvijo civilnega letala in posledično smrtjo potnic kršila mednarodno letalsko pravo, določila mednarodne prepovedi uporabe sile in mednarodno pravo človekovih pravic?

Ekipa v sestavi študentk Živa Šuta, Nina Berglez, Ilona Osrajnik in Eva Žagar se je pod mentorstvom Leona Brulca, Admirja Muratovića, doc. dr. Petre Weingerl in prof. dr. Matjaža Tratnika ob že omenjeni pisni fazi udeležila tudi ustne faze tekmovanja, ki je potekala v marcu in aprilu.

Ekipa se je pred uradnim pričetkom ustnega dela Jessup tekmovanja udeležila interkontinentalnih bojev (Jessup Intercontinental Friendly Rounds). Zaradi Covid-19 ukrepov so se vsa ustna tekmovanja izvedla preko spletne platforme Yaatly, ki je bila ustvarjena posebej za potrebe Jessup tekmovanja. Priprave na ustni del tekmovanja so tekmovalke pričele v sredini januarja, in sicer s pripravo in oblikovanjem govorov ter podkrepitvijo argumentov, predstavljenih v pisnem memorialu. Interkontinentalni boji, ki se jih je udeležilo osem ekip iz sedmih različnih držav, so potekali prvi teden v marcu, v katerem je naša ekipa tekmovala proti trem ekipam iz Latvije, Francije in Malezije, proti vsaki ekipi enkrat kot tožnik in enkrat kot toženec. Vsako posamezno tekmo je ocenjevalo pet »sodnikov«, pravnikov iz različnih delov sveta. Tekmovalke so prejele nagrado za najboljši pisni izdelek tako za tožnika kot tudi za toženca.

9.3.2021 se je uradno pričel še ustni del Jessup tekmovanja, kjer so tekmovalci skupno opravili 2000 »mootov« v prvih treh tednih. Prvi teden je bil namenjen poskusnim tekmam (enkrat kot tožnik in enkrat kot toženec), da se tekmovalci seznanijo in uvedejo v uporabo spletne platforme, nato pa sta sledila dva tedna tekem (dvakrat kot tožnik in dvakrat kot toženec), kjer so si ekipe prizadevale doseči čim boljše rezultate za uvrstitev v naslednji krog (Advanced Rounds). Naša ekipa je tekmovala proti ekipam iz Indije (National Law University, Jodhpur), Italije (Università di Cagliari), Bangladeša (University of Asia Pacific), Rusije (Mari State University), Združenih držav Amerike (Brooklyn Law School) in Kitajske (Huazhong University of Science and Technology).

Ekipi se je uspelo uvrstiti med 168 najboljših ekip na svetu, kar pomeni, da so v tednu od 30.3. do 7.4.2021 zastopale fakulteto še na štirih tekmah proti ekipam iz Gruzije (Free University of Tbilisi), Združenega Kraljestva (University of Cambridge), Poljske (Jagiellonian University Cracow) in Rusije (Moscow State University named after M.V. Lomonsov).

Rezultat: Ekipa PF UM je na svetovnem delu tekmovanja (Global Rounds) med 571 ekipami zasedla skupno 84. mesto (Preliminary & Advances Rounds), kar predstavlja 15% najboljših. Živa Šuta se je uvrstila med 250 najboljših govorcev, Nina Berglez pa je kot govorka dosegla 296. mesto (White & Case Advanced Rounds all oralists).

Dokumenti: