Tekmovanje 2018/2019

Ekipo so sestavljali študentje: Tamara Dugar, Danaja Plohl in Mihael Pojbič.
Mentorji, ki so ekipi pomagali pa so bili: dr. Petra Weingerl, dr. Aleš Ferčič ter študent Aljoša Polajžar.

Primer je zadeval tematiko spoštovanja pravne države s strani posameznih držav članic v luči njihovih reform v pravosodju. Tekmovalci so se ukvarjali s vprašanjem ali je izdan evropski nalog za prijetje in predajo v drugi državi članici lahko zavrnjen iz razloga, ker država izdajateljica ne spoštuje temeljnih vrednot pravne države. Prav tako so se ukvarjali s vprašanjem neodvisnosti sodnikov v luči prava EU in pravno spornih nacionalnih reform pravosodja.

Pisna faza tekmovanja je potekala od 1. septembra 2018 do 1. decembra 2018. Ustna faza pa od 21. do 24. februarja 2019 (regionalni finale v Firencah (Italija)).

Ekipa se je na podlagi pisnih izdelkov uvrstila med 48 najboljših ekip in s tem na regionalni finale, ki je potekal v Firencah (Italiji).

Dokumenti: