Koordinator študentskih tekmovanj

Z aprilom 2021 je naloge koordinatorja študentskih tekmovanj prevzel asist. Aljoša Polajžar, mag. prav. mladi raziskovalec, asistent in doktorski študent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Zaposlitev na Pravni fakulteti je nastopil z oktobrom 2020 po zaključenem študiju prava (obdobje 2015-2020). Tekom študija se je kot tekmovalec in somentor udeležil številnih mednarodnih pravnih tekmovanj Moot Court in Model United Nations (MUN) formata:

  • V študijskem letu 2016/2017 je bil član ekipe na European Law Moot Court Competition (uvrstitev na regionalne finale v Göteborg na Švedskem);
  • V študijskem letu 2017/2018 je bil član (kot študent na Erasmus izmenjavi) ekipe Pravne fakultete Univerze v Maastrichtu na Willem C. Vis Moot Court Competition (nagrada Honorable Mention za pisni izdelek tožene stranke – Respondent);
  • V študijskem letu 2018/2019 je bil član ekipe na tekmovanju MUNLaws (1. nagrada na najboljšo delegacijo (Best University Delegation) in 1. nagrada za najboljšega govorca (Best Delegate) v odboru Human Rights Council); član ekipe na tekmovanju PSUTMUN, Jordanija (1. nagrada za najboljšega govorca (Best Delegate) v odboru European Council); ter somentor ekipe na European Law Moot Court Competition (uvrstitev na regionalni finale v Firence, Italija);
  • V študijskem letu 2019/2020 je bil član ekipe na tekmovanju PolMUN (1. nagrada za najboljšega govorca (Best Delegate) v odboru Human Rights Council); ter somentor ekipe na European Law Moot Court Competition (uvrstitev na regionalni finale v Lizboni na Portugalskem);
  • V študijskem letu 2020/2021 je asist. Janu Stajnku kot somentor pomagal pri pripravi študentov na tekmovanje MUNLaws (osvojene nagrade za najboljše govorce in 1. nagrada za najboljšo delegacijo).
  • V študijskem letu 2021/2022 je kot mentor pomagal pri pripravi študentov na tekmovanje BIMUN v Beogradu (dve osvojeni nagradi za najboljše govorce – Best delegate).

V skladu z vizijo Pravne fakultete si želi, da se tudi prihodnje generacije študentov uspešno udeležujejo mednarodnih pravnih tekmovanj in s tem širijo prepoznavnost Pravne fakultete UM tako doma kot v tujini.