Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Ekipa študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru se vsako leto udeleži tekmovanja Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, ki poteka na Dunaju. Gre za eno najprestižnejših tekmovanj študentov prava, ki naslavlja tematiko mednarodnega gospodarskega in arbitražnega prava. Na tekmovanju sodeluje okoli 400 univerz z vsega sveta. Nobena skrivnost ni, da Moot od tekmovalcev terja večmesečne priprave, v okviru katerih se ekipa udeležuje predtekmovanj v Berlinu, Beogradu, Pragi in drugod. A nagrada, ki se kaže v neprecenljivih izkušnjah, znanju in referencah, ki jih tekmovalci pridobijo, je neprecenljiva.

Tekmovanje je sestavljeno iz pisne in ustne faze, pri čemer se pisna faza začne z objavo primera začetek oktobra. Udeleženci se v pisni fazi najprej spopadejo s kompleksnim praktičnim primerom, ki za svoje reševanje zahteva iznajdljivost in teoretično podkovanost. Tekmovalci morajo preučiti relevantna pravila, ki urejajo spor (Dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga, pravila mednarodne arbitraže) in pripraviti pisna memoranduma tako za tožečo, kakor tudi toženo stranko. Tekmovanje poteka izključno v angleškem jeziku in ob uporabi tujih pravnih virov in študijske literature. Pisni fazi sledi ustna faza, kjer imate študentje priložnost nastopati pred arbitražnim tribunalom, ki ga sestavljajo mednarodno priznani strokovnjaki svojega področja (profesorji, arbitri, odvetniki, sodniki…). Priprave na končni ustni nastop (obravnave) na Dunaju, potekajo tri mesece, tj. od zaključka pisne faze v januarju pa do obravnav na Dunaju, ki po navadi potekajo konec marca ali začetek aprila. Ves ta čas pa na predtekmovanjih (pre-mootih) doma in po tujini pilite veščine javnega nastopanja.

Obenem se tekmovalci preizkusijo nastopati naproti svojim kolegom in vrstnikom iz tujine. Zaradi pomembnosti in želje po uspehu naših tekmovalcev so v tekmovanje vključeni mentorji. To so nekdanji tekmovalci, ki pomagajo s posredovanjem izkušenj, ob njih pa še profesorji in ostali pedagogi, ki pomagajo s koristnimi napotki. Zatorej velja, da imajo nadobudni študentje venomer priložnost in možnost sodelovati pri projektih velike veljave, kakršen je tudi Vis Moot, v kolikor so pripravljeni vlagati v svoje znanje tekom študija. Pozivi za sodelovanje v ekipi Pravne fakultete se objavijo enkrat letno, po navadi v mesecu maju ali juniju.

Matični spletni naslov tekmovanja: https://www.vismoot.org/