Tekmovanje 2019/2020

27. mednarodno tekmovanje Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (v nadaljevanju Vis Moot) je zaradi pandemije bolezni Covid-19 v tem letu prvič potekalo preko spleta. Pisni del tekmovanja je ostal nespremenjen, tako da so tudi v tem letu tekmovalci vseh ekip najprej pisali memorandum tožnika, kasneje pa kot odgovor na memorandum ene izmed ekip še memorandum toženca. Finalni del tekmovanja je potekal na daljavo, kar je bila za vse sodlujoče na tekmovanju svojevarstna izkušnja.

Dejansko stanje:

HydroEN plc je vodilno podjetje na področju gradnje črpalnih hidroelektrarn, medtem ko je TurbinaEnergia Ltd svetovno znan proizvajalec vodnih turbin. HydroEN je prevzel projekt izgradnje črpalne hidroelektrarne v mestu Greenacre, Mediterraneo in pri tem naročil 2 vodni turbini podjetja TurbinaEnergia Ltd.

Mesto Greenacre je močno naklonjeno trajnostnemu razvoju in je sprejelo brezogljično energetsko strategijo, v skladu s katero bi se vsa energija, porabljena v tem mestu proizvajala zgolj iz zelenih, obnovljivih virov. Za uspešno izvedbo strategije in doseganje cilja postati brezogljična skupnost mora mesto Greenacre povečati kapaciteto energije, proizvedene iz vetrnih in fotovoltaičnih elekrarn ter zgraditi črpalno hidroelektrarno z močjo 600 MW.
Vodne turbine podjetja TurbinaEnergia so (tako jamči proizvajalec) zaradi svoje oblike in uporabljenih materialov kakovostnejše od primerljivih produktov konkurenčnih podjetij ter omogočajo daljše časovne intervale med pregledi in vzdrževalnimi posegi na elektrarni. Ta podatek je privlačil naročnika projekta (mesto Greenacre), saj bi mestu omogočili, da bi preglede in vzdrževalne posege opravljali samo v počitniškem času, ko je poraba energije v mestu najnižja. V tem primeru mestu ne bi bilo potrebno kupovati »umazane« električne energije iz bližnje termoelektrarne v Ruritanii, da bi nadomestili primanjkljaj energije v času pregledovanja in posegov, saj mora biti črpalna hidroelektrarna takrat izklopljena.

Mestu Greenacre je neodvisnost od neobnovljivih virov energije tako pomembna, da so že v postopku javnega razpisa seznanili ponudnike s tem ciljem in celo dodali visoko pogodbeno kazen za vsak dan, ko se bo mesto moralo priključiti na »umazano« energijo iz Ruritanie zaradi nedelovanja črpalne hidroelektrarne.

Črpalna elektrarna je bila uspešna zagnana 19. septembra 2018. Še isti mesec je tožnik iz časopisov izvedel, da je toženčev dobavitelj jekla ponarejal certifikate kakovosti jekla, zaradi česar so že morali zamenjati turbino v hidroelektrarni na plimovanje Riverhead, ki je bila zaradi tega izklopljena kar 13 mesecev.

To dejstvo je povzročilo velike skrbi mestu Greenacre in tožniku. HydroEN plc je od toženca zahteval menjavo propelerjev turbine že pred prvim predpisanim pregledom hidroelektrarne, da bi se izognili morebitni daljši zaustavitvi le-te. Namreč morebitno popravilo med časovno predpisanim prvim pregledom bi povzročilo izklop hidroelektrarne za vsaj 4 mesece ali več, odvisno od škode na turbinah. Zahtevana predčasna menjava propelerjev v počitniškem času bi bila izvedena v krajšem časovnem obdobju in ne bi potisnila mesta Greenacre v položaj, da bi morali dobavljati električno energijo iz termoelektrarne v Ruritanii.

Pravni problemi in vprašanja:

Ali je arbitražna klavzula iz pogodbe med tožečo in toženo stranko veljavna? Pojavlja se vprašanje asimetrične arbitražne klavzule v povezavi z načelom avtonomije strank in enake obravnave strank. Ob tem je potrebno tudi presoditi ali arbitražna klavzula na kakršenkoli način krši javni red Danubie in Equatoriane, saj bi to lahko privedlo do situacije, kjer arbitražna odločba ne bi mogla biti priznana in izvršena v kateri izmed omenjenih držav. Od odgovorov na ta vprašanja je odvisno tudi ali ima arbitražni tribunal sploh pristojnost odločati v tej zadevi.

Ali mora arbitražni tribunal izključiti izvedenca, ki ga je predlagal toženec? Odločiti je potrebno ali tribunal sploh ima pristojnost izključitve izvedenca ter razrešiti vprašanja neodvisnosti in nepristranskosti izvedenca, ki ga določi stranka ter nasprotja interesov, ki se pojavi v dotičnem primeru.

Ali je dobavljeno blago istovetno, glede na določbo 35. člena Dunajske konvencije? Spor med strankama leži v vprašanju ali je toženec izpolnil svoje pogodbene obveznosti z dobavo vodnih turbin kljub vprašljivi kakovosti jekla. Ob tem je potrebno razrešiti ali blago je ali ni primerno za običajno rabo ali za poseben namen, s katerim je bil toženec seznanjen.

V primeru, da gre za kršitev pogodbe, ali ima tožnik pravico zahtevati menjavo turbin? Tribunal mora razsoditi ali gre za bistveno kršitev pogodbe, skladno s 25. členom Dunajske konvencije.

Ekipa Pravne fakultete Maribor, ki so jo sestavljali študentje: Elena Fridau, Petra Zupančič, Hana Šrot, Luka Kreitner in Stefan Danojević, se je pod mentorstvom asist. asistenta Denisa Baghrizabehija, Line Burkelc Juras in Leona Brulca že od septembra 2018 aktivno pripravljala na reševanje zgoraj opisanega primera, pri tem pa so se študentje tekom priprav na finalno tekmovanje udeleževali številnih „pre-moot“ tekmovanj, med drugim so nastopili na PreMootu v Brnu, Ljubljani, Beogradu in Zagrebu. Organizirali pa so tudi svoj PreMoot, ki je potekal v prostorih Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki sta se ga poleg mariborske ekipe udeležili še zagrebška in ljubljanska tekmovalna ekipa, kot arbitri pa so sodelovali »coachi« oziroma pomočniki pri pripravi ekip in več nekdanjih tekmovalcev. Udeležba na predtekmovanjih za tekmovalce predstavlja neprecenljivo izkušnjo, ki jim pripomore k boljšim pripravam na finale tekmovanja, prav tako pa tovrstna srečanja omogočijo oblikovanje prijateljskih vezi in zbližanje tekmovalcev z različnih fakultet. Na finalnem delu tekmovanja, ki je potekalo od 13. 04. do 18. 04. 2019 na Dunaju so se tekmovalci pomerili z ekipami iz fakultet: University of Tehran, University of Milan, Federal University of Rio Grande do Sul in McGill University. Hana Šrot je za svoj izjemen govorni nastop na finalnem delu tekmovanja prejela nagrado za enega izmed najboljših govorcev na tekmovanju – Honorable mention for individual oralist.