Willem C. Vis – Predstavitev ekipe PF UM 2021/2022

Letošnji, 29. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, obravnava kompleksen primer, katerega osrednja nit je vprašanje veljavnega sklepanja pogodb po pravilih Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga. Materialnopravni del tako zajema predvsem preučevanje vprašanja, ali določene izjave predstavnikov gospodarskih subjektov predstavljajo ponudbo in sprejem v smislu omenjene Konvencije. Odpira se še vprašanje vključitve splošnih…