Pričetek tekmovanja Jessup v študijskem letu 2022/2023

V sredini septembra so na uradni spletni strani tekmovanja Jessup, ILSA.org, objavili nov primer, ki je naznanil uradni pričetek letošnjega tekmovanja iz mednarodnega javnega prava. Primer z naslovom Case concerning The Clarent Belt opisuje dogajanje na polotoku Gais pred pričetkom spora med Kraljevino Aglovale in državo Ragnell pred Meddržavnim sodiščem v Haagu. Tekmovalci morajo skladno…

Pričetek tekmovanja ELMC v študijskem letu 2022/2023

European Law Moot Court Competition je mednarodno tekmovanje iz poznavanja prava Evropske unije, ki se ga vsako leto udeleži veliko število študentov iz različnih Univerz. Dejansko stanje se po navadi nanaša na primere, ki bi se lahko pojavili pred Sodiščem Evropske unije. Tekmovanje je razdeljeno na dve fazi. Prva faza je sestavljena iz pisnega dela,…